Afmelden van de gitaarlessen.
Afmelden of verzetten van een les dient minstens 24 uur voor de les te gebeuren via
mob 06-13 789 461. Een les die binnen 24 uur wordt afgemeld of niet wordt afgemeld
kan niet ingehaald of verzet worden. Deze wordt in rekening gebracht. Een les die
buiten 24 uur wordt afgemeld wordt in rekening gebracht en kan binnen 10 dagen
worden ingehaald.

Lesgeld
Lesgeld wordt bij iedere 4e gitaarles achteraf verrekend. De betaling dient binnen 2
weken per bank te worden voldaan. Wanneer hierop een 2e herinnering verstuurd zal
moeten worden, zullen de kosten van de factuur met 7euro aan incassokosten verhoogd
worden. Het stoppen van de gitaarlessen dient minimaal 2 weken van te voren kenbaar
gemaakt te worden. Voor de lesperiode dient een inschrijfformulier volledig ingevuld te
worden. Door ondertekening verklaart de leerling akkoord te gaan met de voorwaarden
en tarieven van het geldende cursusjaar of periode daarvan. Bij opzegging dient dit
schriftelijk of per e-mail te gebeuren.